Schooluren

De school start om 8.25 uur.

De middagpauze loopt van 11.40 uur tot 12.55 uur.

Kleuterschool:
    - De kleuters mogen afgehaald worden tussen 15.25 uur en 15.45 uur.
    - Om 15.45 uur vertrekken de kleuters onder begeleiding van juf Insaf naar de lokalen op de Veemarkt.
Lagere school:
    - De kinderen mogen afgehaald worden vanaf 15.25 uur.  Alle ouders verzamelen aan de schoolpoort.  Alle klassen vormen hun rij op de eerste
       speelplaats.  Zodra de juf een signaal geeft, mogen de kinderen naar hun ouders vertrekken.
    - Kinderen die niet afgehaald worden, verzamelen in de 'staande rij' of in een 'thuisrij' (enkel voor kinderen van de lagere school). 
       Er zijn vijf thuisrijen:     
       * rij Nekkerspoel (eindigt aan kruispunt met Grote Nieuwedijkstraat)
       * rij Bruul (eindigt aan de Vijfhoek)
       * rij Raghenoplein (eindigt aan verkeerslichten Ragehnoplein)
       * rij Liersesteenweg (eindigt aan 'kappershoekje')
       * rij IJzerenleen (eindigt op de Korenmarkt)
    -  Kinderen in de 'staande rij'  vertrekken naar speelplaats III tot 16.00 uur.  Vanaf 16.00 uur zitten alle kinderen in de studiezaal.  Ze maken hun
       huiswerk of leren hun les.

Opvang buiten de schooluren

•    Voorschoolse opvang: alle dagen vanaf  7.10 uur in de opvangklas (kleuters) / studiezaal (lagere school). 
      Om 8.00 uur vertrekt juf Insaf met de kleuters op de Veemarkt richting Bergstraat.  Je kan in de Toverberg terecht vanaf 8.10 uur.
•    Naschoolse opvang: alle dagen tot 18.30 uur
•    Woensdagnamiddagopvang: tot 18.30 uur.  
      Af en toe is er een georganiseerde activiteit op woensdagnamiddag. 
 

De middagpauze

De middagpauze loopt van 11.40 uur tot 12.55 uur.
•    Lunchpakket op school.
De kinderen die tijdens de middagpauze op school blijven, eten het meegebrachte lunchpakket op in de eetzaal (lagere school) / zaal van de Xaverianen (kleuters)
De kinderen van de lagere school brengen allemaal een drinkbus met water mee.
De school vindt het belangrijk dat alle kinderen in een rustige sfeer kunnen eten.  Elk kind moet dit respecteren.  Als kinderen herhaalde malen het ordelijk verloop in de eetzaal ernstig storen, worden de ouders gecontacteerd.
•    Warm middagmaal op school
Voor 8.45 uur kunnen de kinderen een warm middagmaal bestellen bij de leerkracht.  De leerlingen gebruiken deze maaltijd op school.
De afrekening via de schoolrekening gebeurt maandelijks of tweemaandelijks.  De ouders van kinderen die zich herhaaldelijk niet houden aan beleefdheidsregels zullen hiervan worden verwittigd.
•    Vrij spel 
Alle kinderen kunnen vrij spelen 
Aandachtspunten : iedereen laten meespelen, geen plagerijen, respect voor de materialen.