Inschrijvingen voor het schooljaar 2017 - 2018

U maakt best een afspraak met de directie (tel.: 015 28 13 68 of via mail: directie@src-veemarkt.be).

Op dit ogenblik hebben wij nog één plaats in de kleuterklas (geboortejaar 2014), 3 plaatsen in het eerste leerjaar en enkele plaatsen in het 4de, 5de en 6de leerjaar.

We hebben geen plaats meer in het 2de en 3de leerjaar.

 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2018 - 2019 

Voorrangsperiode broers - zussen (ook kleuters - geen derde kleuterklas)

van 1 maart 2018 om 8.30 uur tot 16 maart 2018 om 16.00 uur

Voorrangsperiode voor kinderen van het personeel

op 22 en 23 maart 2018

Voorrangsperiode niet - indicatorleerlingen (ook kleuters - geen derde kleuterklas)

van 18 april 2018 om 8.30 uur tot 4 mei 2018 om 16.00 uur

Vrije inschrijvingen (ook kleuters - enkel onthaalklas en eerste kleuterklas)

vanaf 16 mei 2018

 

Wanneer kan je inschrijven tijdens de zomervakantie?

van 2 t.e.m. 6 juli 2018 van 10.00 uur tot 12.00 uur

van 22 t.e.m. 29 augustus 2018 van 10.00 uur tot 12.00 uur