Inschrijvingen 2018 - 2019

U neemt best contact op met de school i.v.m. een inschrijving voor dit schooljaar.

Hieronder vindt u alvast de stand van zaken op dit ogenblik:

Geboortejaar 2016: volverklaard
Geboortjeaar 2015: volverklaard
Geboortejaar 2014: volverklaard
1ste leerjaar: 2 plaatsen
2de leerjaar: volverklaard
3de leerjaar: volverklaard
4de leerjaar: 6 plaatsen
5de leerjaar: volverklaard
6de leerjaar: 13 plaatsen

Inschrijvingen 2019 - 2020

We volgen alles wat te maken heeft met de nieuwe inschrijvingsprocedure op  de voet.  

Wat weten we wel?
Iedereen die zijn kind wil inschrijven in een basisschool (alle basisscholen van Mechelen), zal zich moeten aanmelden in een digitaal aanmeldingsregister tussen 1 en 29 maart 2019.  In dit aanmeldingsregister zal u een keuze moeten maken tussen de verschillende scholen. 
Nadien wordt er een selectie gemaakt volgens het criterium 'afstand tot de school'.  Indien er voldoende plaatsen zijn, moet dit criterium niet gebruikt worden.
Op 29 april 2019 moet de school aan de ouders laten weten of hun kind al dan niet kan ingeschreven worden.  Deze inschrijving moet dan gebeuren tussen 6 en 24 mei 2019.  Vanaf 24 mei beginnen dan de vrije inschrijvingen.

Alle kleuters die geboren zijn in 2017 moeten zich nu al inschrijven.  Ook wanneer uw kleuter pas start op 1 september 2020.  Wees er tijdig bij, want hier is meestal plaats tekort.

De voorrangsperiode voor broers en zussen blijft bestaan.  Zij moeten zich dus geen zorgen maken.

Wat weten we nog niet?
Welk digitaal aanmeldingssysteem gaan we gebruiken?  Dit aanmeldingssysteem moet voor alle basisscholen in Mechelen hetzelfde zijn.

Wanneer valt de voorrangsperiode broers en zussen?

Besluit
Er zijn nog wel wat onzekerheden.  Van zodra er meer duidelijkheid is, breng ik u via deze weg zeker op de hoogte.