Maximumfactuur

In navolging van de wetgeving i.v.m. het maximumfactuur zal de bijdrage van de ouders wat betreft uitstappen, schoolreis, zwemmen, sportdag, … nooit meer dan € 45 per schooljaar bedragen voor een kleuter.  Voor een leerling van de lagere school is dit maximum € 90.

Openluchtklasproject

Onze school organiseert in samenwerking met v.z.w. Openluchtklassen, Guimardstraat te Brussel, sneeuwklassen voor het zesde leerjaar.

Kostprijs (indien betaald in 4 schijven)       € 445

Volgende dienstverleningen vallen niet onder het maximumfactuur:

Morgen- en avondopvang

morgenopvang:                   Vanaf 07.10 uur tot 08.00 u. is de opvang betalend.

                                             De prijs hiervoor bedraagt € 0,75 per begonnen halfuur.

                                             Vanaf 07.55 uur is de opvang volledig gratis.

avondopvang:                     Van 15.25 uur tot 16.00 uur is de opvang volledig gratis.

                                             Vanaf 16.00 uur tot 18.30 u. is de opvang betalend.

                                             De prijs hiervoor bedraagt € 0,75 per begonnen halfuur.

woensdagnamiddagopvang Tot 12.15 uur is de opvang volledig gratis.

                                             Van 12.15 uur tot 18.30 uur is de opvang betalend.

                                             Van 12.15 uur tot 13.35 uur: € 0,75 per begonnen halfuur.

                                             Van 13.35 uur tot 18.30 uur: € 1,50 per begonnen halfuur.

Middagrefter

Middagrefter

               € 0,50 per middag

Warme maaltijd

               prijs per maaltijd: € 6,00

Tijdschriften

Het staat de ouders steeds VOLKOMEN VRIJ zich al dan niet te abonneren of te herabonneren op de aangeboden tijdschriften.  Iedere informatie (waaronder de abonnementsprijs) staat duidelijk vermeld op een afzonderlijk intekenformulier.

De prijs die vermeld wordt bij de tijdschriften is een richtprijs.

Eerste leerjaar

Uitgeverij Zwijsen

Maan-roos-vis (maandelijks tijdschrift voor het eerste leerjaar)         €  40 per schooljaar

Maan-roos-vis (maandelijks abonnement + speel – leesboek             €  45 per schooljaar

                        ‘ik lees zinnen’ (vakantieboek: kerstvakantie)

Voor het tweede en het derde leerjaar

Uitgeverij Blink

Wild van Freek

            Basisabonnement (13 nummers)                                           € 59 per schooljaar

            Plusabonnement

                   =  basisabonnement + zomer- en winterspecial             € 69 per schooljaar

Vanaf het vierde leerjaar

Uitgeverij Blink

National Geographic Junior                                                              

               Basisabonnement (13 nummers)                                           € 59 per schooljaar

            Plusabonnement

                   =  basisabonnement + zomer- en winterspecial             € 69 per schooljaar

Nieuwjaarsbrieven

Prijs                           € 1,00 per nieuwjaarsbrief

 

 

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u steeds contact opnemen met de directie.  Het is dan de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit.  Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten aangerekend worden.  Dat gebeurt wanneer de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.