Ons schoolbestuur is VZW KOMO.

 

Welke organisatie willen we zijn?

KOMO neemt de christelijke inspiratie van hoop en geloof in de mogelijkheden van elke mens als vertrekpunt en werkt volgens de principes van de katholieke dialoogschool.

KOMO maakt van kinderen en jongeren jongvolwassenen die hun plaats vinden en zich opgenomen voelen in de samenleving. Rekening houdend met hun capaciteiten en talenten kunnen zij als kritische, maar positieve wereldburgers bijdragen tot een menslievende maatschappij.

KOMO zet in op een efficiënte bestuurs- en organisatiestructuur zodat zijn scholen en internaat zich kunnen focussen op hun kerntaken.

KOMO biedt een diversiteit aan kwaliteitsvol, vernieuwend en passend basis- en secundair onderwijs. Elke school heeft de ruimte om haar eigen pedagogische aanpak en lokale cultuur te blijven ontwikkelen.

KOMO streeft ernaar voor elke leerling(e) een plaats te vinden waar hij/zij zich thuis voelt en waar zijn/haar talenten het best tot ontplooiing kunnen komen.

KOMO biedt in zijn onderwijs- en opvoedingsaanpak een antwoord op de uitdagingen van de evoluerende maatschappij.

KOMO stimuleert samenwerking en professionalisering van zijn personeelsleden en draagt zorg voor hun welbevinden.

KOMO stimuleert de samenwerking tussen school en ouders als gelijkwaardige partners met aandacht voor de specifieke context van ieder kind.

KOMO werkt samen met onderwijspartners en maatschappelijke actoren om het onderwijs in de brede regio vorm te geven.

 

Er zijn 8 lokale bestuurscomités:

KOMO West

Vrije Basisschool De Ark,  Mechelen

Vrije Basisschool De Vlieger, Heffen

Vrije Basisschool Sancta Maria, Willebroek (A. Van Landeghemstraat)

Vrije Basisschool Sancta Maria, Willebroek (Breendonkstraat)

KOMO BIMSEM

Vrije Basisschool Lagere Oefenschool (BimSem, De luchtballon & De Wondertuin) Mechelen

Berthoutinstituut-Klein Seminarie, Mechelen

Berthoutinstituut-Klein Seminarie 1,  Mechelen

Berthoutinstituut-Klein Seminarie 2,  Mechelen

Internaat Berthoutinstituut-Klein Seminarie 1,  Mechelen

Internaat Berthoutinstituut-Klein Seminarie 2,  Mechelen

KOMO Centrum

Vrije Basisschool Sint-Jozef Coloma (Coloma- bos & Vredestraat) Mechelen

Vrije Basisschool De Parel, (Sint-Jan-Berchmans, Sint-Rombouts & Pius-X) Mechelen 

Vrije Basisschool Don Bosco,  Mechelen

KOMO Noord

Vrije Basisschool Sint-Pieter,  Mechelen

Vrije Basisschool Sinte Maria,  Bonheiden

Vrije Basisschool Sint-Katarinaschool,  Sint-Katelijne-Waver

KOMO Zuid

Vrije Basisschool Sint-Niklaas, Leest

Vrije Basisschool Sint-Maartenschool,  Hombeek

Vrije Basisschool De Zonnewijzer, Weerde

Vrije Basisschool De Kriekelaar, Hofstad

KOMO Sint-Romboutscollege

Vrije Basisschool Sint-Romboutscollege (Sint-Romboutscollege & De Toverberg),  Mechelen

Sint-Romboutscollege, Mechelen

KOMO BuBao-Buso

Vrije Basisschool voor Buitengewoon Basisonderwijs De Sprankel,  Mechelen

Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs  De Vlinder, Mechelen

Vrije Gesubsidieerde School Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Janshof, Mechelen

KOMO Technische Scholen Mechelen

TSM Middenschool, Mechelen

TSM-Bovenbouw, Mechelen

Technische Scholen Mechelen, Mechelen

Centrum Leren en Werken, Mechelen

 

Kernwaarden

Hoe maken wij onze visie waar?  Door welke waarden laten wij ons leiden?
We vertrouwen in het potentieel van onze leerlingen en ons personeel, we vertrouwen in mekaar en in de meerwaarde van de samenwerking.

Gelijkwaardigheid - We beschouwen alle partners van KOMO als gelijkwaardige partners in het geheel.

Gelijkwaardigheid en transparantie - We zetten een organisatiestructuur op die een meerwaarde creëert voor de scholen en het internaat. We kiezen voor subsidiariteit: we centraliseren waar zinvol en koppelen de bevoegdheden aan het meest geschikte niveau. Door een open en constructieve samenwerking maken we onze organisatie wendbaar en regelluw.

Solidariteit - We zetten initiatieven op in het belang van het geheel waarbij de inspanning van sommige leden groter kan zijn dan die van anderen.

Transparantie - We kiezen voor inspraak bij besluitvorming en staan in open communicatie met leerlingen, ouders, eigen personeel en externe partners.

Zorgzaamheid en solidariteit - We zetten resoluut in op de kansenontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen. We wijzen segregatie af en laten niemand in de steek.

Zorgzaamheid - We maken zorgzame ondersteuning zichtbaar op alle niveaus. We kiezen voor zorgzaamheid op maat en dit zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs.

Innovatie en kwaliteit - Voor personeel creëren we kansen tot groei en initiatief. We zetten in op collegiale uitwisseling (kruisbestuiving) en een professioneel aanwervings- en begeleidingsbeleid d.m.v. functie- en evaluatiegesprekken, mentorschap, coaching en nascholingen.

Passie - We geven personeel tijd en ruimte om uit te groeien tot geëngageerde, betrokken en bezielde medewerkers.

Verantwoordelijkheid - We zijn samen verantwoordelijk voor het geheel. We nemen mekaars problemen ter harte en zoeken samen naar een oplossing.