ONS OPVOEDINGSPROJECT 

9 krachtlijnen 

 

We geloven dat een kind pas tot leren kan komen als het zich goed voelt en kan groeien op zijn eigen niveau en tempo. 
We geloven in succeservaringen en proberen wat moeilijk lijkt haalbaar te maken voor zoveel mogelijk kinderen.  Wanneer we botsen op onze grenzen, gaan we samen met de ouders op zoek naar de beste oplossing voor elk kind. 
We schakelen externen in waar nodig. 

 

In onze school houden we van respect voor onszelf, elkaar, materiaal. 
We leren omgaan met anderen. 
Concreet: 
a) Ik doe mezelf geen pijn. 
b) Ik doe anderen geen pijn. 
c) Ik maak niks stuk. 

 

Elk kind mag zich goed voelen op onze school.  Met zorg en liefde begeleiden wij elk kind in de zoektocht naar zichzelf.   We werken aan talenten en leren omgaan met tekortkomingen. 

 

We verwachten veel van onze kinderen.  We zetten ze op weg naar zelfredzaamheid.  We leren ze verantwoordelijkheid opnemen.  We vragen veel inzet bij het klasgebeuren en het naleven van afspraken. 
Het ZILL-leerplan is hierbij ons kompas.  Door kennisverwerving en rijke ervaringskansen komen onze kinderen tot leren en leven. 

Wij zijn op weg als katholieke dialoogschool.  Door respectvol en liefdevol met elkaar om te gaan, willen we vanuit onze katholieke identiteit het voorbeeld van Jezus volgen. 

 

Samen, u als ouder – wij als school, staan we sterk voor uw kind. 
Als ouder ben je welkom op onze school.  Een goede communicatie, uw aanwezigheid bij schoolactiviteiten en toonmomenten is een meerwaarde voor iedereen. 

 

Als we liefde voor elkaar tonen en op een warme manier naar elkaar toegaan, maakt het niet uit dat we allemaal anders zijn. 
We focussen ons meer op gelijkenissen, maar gaan ook verschillen niet uit de weg. 
We ervaren diversiteit als een meerwaarde voor onze school.  We staan open om nieuwe dingen te leren, we kunnen van anderen zoveel leren. 

 

Als team zijn we sterk in het zorgen voor elkaar.  Deze warmte stralen we graag uit en daar worden alle kinderen beter van. 

 

In onze school leren we op een muzische manier kijken, voelen, denken en doen om elk kind volop in zijn ontwikkeling vooruit te helpen. 
Er is plaats voor creativiteit door alle vakken heen.