Indien u graag een overzicht van het schoolreglement, mag u altijd een mail sturen naar

directie@src-veemarkt.be

We bezorgen u graag een digitaal schoolreglement.