1.   De schoolraad

1.1     Functie
De schoolraad is de overlegstructuur waarin alle schoolparticipanten evenredig zijn vertegenwoordigd (uitvoering Decreet 02-04-2004 betreffende participatie).  De bevoegdheden van de schoolraad zijn omschreven in het decreet.  De raad vergadert bij samenroeping.  De zetel van de schoolraad is gevestigd op de Veemarkt 56 te Mechelen.

1.2.    Samenstelling
Voorzitter : 
       De heer A. Goroneskul
Secretaris :
       Mevrouw  K. Goossens
Vertegenwoordigers personeel :  
    Mevrouw K. Verbeeck
    Mevrouw K. Vanheerswijnghels

Vertegenwoordigers ouders : 
    Mevrouw K. Goossens
    Mevrouw V. De Houwer
    
Vertegenwoordigers lokale gemeenschap : 
    Mevrouw B. De Moor
    Mevrouw P. Buskens
  
    
2    De ouderraad

2.1.    Structuur en functie

Onze school heeft een ouderraad die de samenwerking school-gezin behartigt.  De ouderraad is aangesloten bij de VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen).
Elke ouder kan lid worden van de ouderraad   De belangrijkste functie van de ouderraad is de werking van de school positief ondersteunen en dit in het belang van de gemeenschappelijke opvoedingstaak.
Zetel van de ouderraad : Veemarkt 56, 2800 Mechelen


2.2.    Samenstelling

Voorzitter:
Mevrouw Kitty Goossens
p/a Veemarkt 56, 2800 Mechelen