De vergaderdata van onze ouderraad liggen ondertussen vast.  U kan ze al in uw agenda noteren.
- dinsdag 19 september 2023
- donderdag 9 november 2023
- maandag 11 december 2023
- maandag 15 januari 2024
- dinsdag 12 maart 2024
- donderdag 2 mei 2024
- donderdag 20 juni (afsluitend etentje)

We spreken af om 20.00 uur op school.

 

Verslagen :

https://www.src-veemarkt.be/sites/SRCV/uploads/files/2023-09-19-verslag.pdf

https://www.src-veemarkt.be/sites/SRCV/uploads/files/verslag-8-11-2023.pdf

https://www.src-veemarkt.be/sites/SRCV/uploads/files/2023-verslagouderraad-1211.pdf