Eerste trimester

vrijdag:                   7 oktober 2022 (pedagogische studiedag)

maandag:              10 oktober 2022 (facultatieve verlofdag)

herfstvakantie:      van maandag 31 oktober t.e.m. zondag 6 november 2022

vrijdag:                   11 november 2022 (Wapenstilstand)

kerstvakantie:        van maandag 26 december tot en met zondag 8 januari 2023

Tweede trimester

vrijdag:                   27 januari 2023 (facultatieve verlofdag)

krokusvakantie:    van maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023

paasvakantie:        van maandag 3 april tot en met zondag 16 april 2023

Derde trimester

Maandag:                1 mei 2023 (vrije dag)

Woensdag:              17 mei 2023 (pedagogische studiedag)

donderdag:             18 mei 2023 (O.-H.-Hemelvaart)

vrijdag:                     19 mei 2023 (vrije dag)

maandag:                29 mei 2023 (Pinkstermaandag)

     vrijdag:               30 juni 2022 (vrije halve dag – toezicht voorzien tot 13.00 uur)