Schooluren    

            Voor de middag: 8.25 uur – 11.40 uur
            Woensdag: 8.25 uur – 11.45 uur
            Middagpauze: 11.40 uur – 12.55 uur
            Na de middag: 12.55 uur – 15.25 uur

Opvang buiten de schooluren

•    Voorschoolse opvang: alle dagen vanaf  7.10 uur in de studiezaal.   
•    Naschoolse opvang: alle dagen tot 18.30 uur. 
      De kinderen kunnen onder toezicht hun huiswerk maken en hun lessen leren. 
•    Woensdagnamiddagopvang: tot 18.30 uur.  
      Regelmatig is er een georganiseerde activiteit op woensdagnamiddag. 
•    Elk kind dat bij het einde van de schooldag noch door een ouder wordt afgehaald, noch met een rij naar       huis gaat, blijft in principe in de naschoolse opvang.
•    Kostprijs buitenschoolse opvang: zie bijdrageregeling

De middagpauze

De middagpauze loopt van 11.40 uur tot 12.55 uur.
•    Lunchpakket op school.
De kinderen die tijdens de middagpauze op school blijven, eten het meegebrachte lunchpakket op in de eetzaal.
De kinderen kunnen in de eetzaal melk, water of thee verkrijgen.  Ze mogen ook drank van thuis meebrengen.  Bruishoudende dranken zijn niet toegestaan.
De school vindt het belangrijk dat alle kinderen in een rustige sfeer kunnen eten.  Elk kind moet dit respecteren.  Als kinderen herhaalde malen het ordelijk verloop in de eetzaal ernstig storen, worden de ouders gecontacteerd.
•    Warm middagmaal op school
Voor 8.45 uur kunnen de kinderen een warm middagmaal bestellen bij de leerkracht.  De leerlingen gebruiken deze maaltijd op school.
De afrekening via de schoolrekening gebeurt maandelijks of tweemaandelijks.  De ouders van kinderen die zich herhaaldelijk niet houden aan beleefdheidsregels zullen hiervan worden verwittigd.
•    Vrij spel 
Alle kinderen kunnen vrij spelen op speelplaats II en III
Aandachtspunten : iedereen laten meespelen, geen plagerijen, respect voor de materialen.