Onze School

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Romboutscollege
            Veemarkt 56, 2800 Mechelen
            Tel.: 015 28 13 68
            Fax: 015 20 62 19
            e-mail: directie@src-veemarkt.be
            website: www.src-veemarkt.be


•    Onze school is de basisschool van het Sint-Romboutscollege en behoort tot de Vereniging van de
      Aartsbisschoppelijke Instituten.
•    Zij is een vrije gesubsidieerde basisschool die behoort tot het katholieke onderwijsnet.
•    Onze school verstrekt kleuter- en lager onderwijs aan jongens en meisjes.
•    De school werkt voornamelijk volgens het leerstofjaarklassensysteem.  Om beter in te spelen op de      
      individuele eigenheid van elk kind wordt, waar mogelijk en zinvol, gedifferentieerd onderwijs
      aangeboden en worden allerlei andere groeperingsvormen gehanteerd.
•    Aansluitend is er in het Sint-Romboutscollege een school voor algemeen secundair onderwijs.

Schoolbestuur en scholengemeenschap:  

In onze situatie is het zo dat het schoolbestuur samenvalt met de scholengemeenschap.

VZW De Ranken,  Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen
Voorzitter : De heer P. Vandewiele
                  p.a. Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen
                  tel. : 015 27 10 02
Ondervoorzitter: De heer Marc Vermoesen
                           p.a. Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen
Coördinerend directeur: De heer Kurt Van Steenlandt

Leden
Theo Moons,  Paul Lenaerts, Leopold Meel, Godelieve Meysmans, Martin Mollemans, Luc Neyens

Adviesleden
De heren Pat Vandewiele, Dirk Buelens, Paul Sermeus, Kurt Van Steenlandt, Marc Vermoesen, Geert Mariën en mevrouw Marijke Vanroy.

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de adviesleden en op de diocesane pedagogische begeleidingsdienst van het aartsbisdom Mechelen – Brussel.

Samenstelling scholengemeenschap:
•    Mechelen - Noord: Sint-Pietersschool en Don Bosco
•    Mechelen – Zuid: De Parel, VBS Coloma 
•    Mechelen – West: Sint-Niklaasschool Leest, De Vlieger Heffen, De Ark Battel
•    Groep BIM – SEM: VBS en Secundair onderwijs
•    Groep Sint – Romboutscollege: VLS en Secundair onderwijs
•    Groep Buitengewoon onderwijs: De Sprankel, De n8vlinder en BuSo